Wat doe jij als hulpverlener om je cliënt te helpen? Gesprekstherapie? Gedragstherapie? Mentale inzichten verschaffen? Allemaal prima, en uiteraard werkt het, maar wat als je voelt dat er nog iets anders nodig is? Dat het lichaam moet betrokken worden? En je weet niet hoe?

Vanuit mijn 20 jaar ervaring als creatief therapeute dans & beweging, lichaamsgerichte psychotherapeute en vanuit 10 jaar ervaring in het werken met getraumatiseerde jongeren wil ik je begeleiden om je eigen lichaamswijsheid en die van je cliënt te integreren in je leven en werk.

                      

​3 OPTIES :

* LEERTHERAPIE hier leer je jezelf en je schaduwkanten beter kennen als mens, waardoor je jezelf als hulpverlener beter kan inzetten als instrument binnen begeleidingen. Je gaat dus aan de slag met je eigen kwetsbaarheden en problemen.  Waarin je ook jouw eigen lichaamssignalen en wijsheden leert volgen, ervaren, erkennen om zo inzichtelijk naar diepe integratie en verankering  te komen binnen jezelf om van daaruit naar je cliënten over te brengen.

* SUPERVISIE hier wordt er ingegaan op je functioneren als hulpverlener. Je reflecteert over concrete casussen of herhalende patronen binnen begeleidingen.  Door de jaaropleiding " de metapositie van de supervisor" op de Educatieve Academie te volgen ben ik ook erkend als supervisor.  

 

* Je kiest voor traject body Integration van 3 dagen waarin je leert hoe lichaamsintegratie in je sessies dé sleutel is om vanuit inzicht naar diepe verankering te gaan. Ervaringsgericht, praktijkgericht samen met de nodige theoretische kaders.

 

TRAJECT BODY INTEGRATION

 

VOOR WIE

Deze training is voor jou als coach / therapeut /psycholoog/ orthopedagoog/ seksuoloog ........ als je:

- vooral werkt op met een verbale en mentale aanpak, en weet dat het lichaam ook een belangrijke tool is.

- lichaamsgericht werken nieuw voor je is , en je hier tools voor wil leren

- Je eigen lichaamssignalen wil leren herkennen in sessies         

- de lichaamssignalen van je  cliënten wil leren herkennen en inzetten in de begeleiding.

- diepere resultaten wil bereiken als hulpverlener.

 

WERKWIJZE

Deze training van 3 dagen verloopt zeer ervaringsgericht, omdat het lichaam bij uitstek leert  via ervaren. De dagen zullen dan ook steeds een afwisseling zijn van theoretische kaders, effectief zelf ervaren, en actief oefenen met elkaar.

Tussen de dagen kan je thuis telkens zelf aan de slag om de opgedane kennis in praktijk te brengen in  reële situaties. De vragen die hierbij mogelijks ontstaan, worden meegenomen in de volgende dagen.

 

PROGRAMMA

Het programma bestaat uit 3 dagen met  telkens voldoende tijd tussen om de opgedane kennis te kunnen toepassen en integreren.

 

DAG 1:  Hoe kan ik mezelf voelen?

Tijdens deze dag leer je gronden en centeren, 2 basisvaardigheden om beter bij jezelf te kunnen blijven. Je leert hierdoor  veiligheid en vertrouwen ontwikkelen, leert pauzes inlassen zodat er ruimte komt om naar voelen te gaan.

 

DAG 2:  Hoe kan ik mezelf reguleren?

Tijdens deze dag ga je van voelen naar reguleren. Je leert voelen in welke modus je ageert: actief, passief, overactief, over-emotioneel, verdoofd,… en leert jezelf reguleren naar neutrale stand. Als een thermostaat die je op ideale temperatuur zet. Tegelijk leer je ook hoe je bij je cliënten kan herkennen hoe ze zichzelf reguleren.

 

DAG 3:  Hoe kan ik grenzen aftasten?

Deze dag gaat over het ervaren van de ruimte rondom jou en jouw beweging daarin. Je leert je persoonlijke ruimte voelen, je ervaart waar je van weg  wil bewegen en waar je naartoe wil, wat er gebeurt als je jezelf opent, en wat als je jezelf sluit. Je leert hoe je dit in je lichaam kan voelen door de  signalen van je lichaam te leren lezen.

Tegelijk leer je ook hoe je  kan zien  welke beweging je  cliënten  maken t.o.v. hun grenzen.

 

​                             “Everything that happens to you is stored and reflected in your body.. Roth”

 

TE VERWACHTEN RESULTATEN

In deze training:

 

- krijg je theoretische achtergrond over de werking van lichaam, brein en Geest

- leer je dit ook ervaren aan de hand van je eigen lichaam.

- leer je hoe je 3 breinen, het reptielenbrein, het limbische brein en de neo-cortex samenwerken en hoe  ze verbonden zijn met je lichaamssignalen. 

- leer je je eigen lichaam als een instrument te lezen en te gebruiken. Je leert hoe je hierdoor mentaal inzicht kan verankeren zodat dit omgezet wordt in kracht.

- doorleef je de intensiteit van werken met het lichaam in je eigen ontwikkeling als hulpverlener, therapeut, coach, trainer,…

- vergroot je je competentieniveau om anderen te begeleiden vanuit lichaam, psyché, brein en geest.

PRAKTISCH

 

Deze training bestaat uit 3 zaterdagen telkens van 10.00 tot 16.30 uur

NIEUWE DATA 2021 :  zaterdag 23 oktober, zaterdag 20 november en zaterdag 11 december 2021

 

PRIJS :

- 340 euro  Incl. training, syllabus, koffie, thee,  water , versnapering

- Vroegboekkorting : bij inschrijving en betaling voor 1 oktober 2021 is de prijs 310 euro.

ANNULATIEVOORWAARDEN :

- Bij annulatie voor 1 oktober wordt het bedrag terug gestort en betaal je 25 euro administratiekosten

- Bij annulatie na 1 oktober wordt het cursusgeld maar voor de helft terug betaald

 

PLAATS : Groepspraktijk Coranima , Merkenstraat 2, 3700 Tongeren 

 

                                                                                              

INSCHRIJVEN : nadinebloemen@gmail.com  of  0494/360969